Inženieru grupa „Kurbads"


Mēs esam neatkarīga būvinženieru komanda, kas specializējas būvkonstrukciju projektēšanas un saistīto konsultāciju jomā. Mēs piedāvājam pilnu būvkonstrukciju risinājumu izstrādes ciklu – no sākotnējam konsultācijām līdz būvdarbu autoruzraudzībai.

Inženieru grupa „Kurbads" ir dibināta 2000. gadā un kopš tā laika ir veiksmīgi realizējusi daudzus sarežģītus projektus.

Mūsu darbības virzieni:
      būvkonstrukciju projektēšana;
            atsevišķu konstrukciju sadaļu projektēšana;
            konsultācijas;
            būvkonstrukciju variantu izstrādāšana;
            variantu tehniski ekonomiska analīze;
      būvkonstrukciju projektu ekspertīze;
      autoruzraudzība;
      rekonstrukcijas;
      būvtehniskā apsekošana / būvizpēte pirms rekonstrukcijas.